مرکز اعلان

اطلاع رسانی های وامیلون برای شما در بخش اعلان ها نمایش داده می شود. با انجام عملیات جدید در صندوق یا انجام امور حسابداری مربوط به شما، اطلاعیه مربوطه فورا برای شما ارسال می شود.

منو هشدار

نوار هشدار ها بالای هر صفحه نمایش داده می شود. در این قسمت شما تصویر پروفایل خود و همچنین تعداد اعلان ها و پیام های چت را مشاهده می کنید. برای ویرایش پروفایل می توانید روی نام خود کلیک کنید.

چت آنلاین

وامیلون دارای یک سیستم چت زنده است. به راحتی می توانید با سایر اعضای صندوق به صورت تکی یا گروهی گفت و گو کنید. پیام های شما به طور امن ذخیره سازی می شود.

دعوت از دوستان

برای دعوت از دوستان می توانید شماره موبایل آنها را در بخش «دعوت به وامیلون» ارسال کنید تا پیامک دعوت برای ایشان ارسال شود. همچنین برای دعوت به یک صندوق می توانید در بخش میزکار صندوق شماره موبایل فرد را در کادر «دعوت به این صندوق» وارد نمایید.