امکانات و مراحل ساخت یک صندوق کامل در وامیلون

امکانات و مراحل ساخت یک صندوق کامل در وامیلون

 

  1. عضویت
  2. ساخت صندوق تعیین مبلغ سهم و سایر اطلاعات و قوانین توسط مدیر صندوق(صندوق جدید و یا صندوقی که در حال فعالیت هست و چند دوره قرعه کشی انجام داده ولی برای مدیریت بهتر و شفاف تر میخواهد با وامیلون مدیریت بشه امکانات لازم برای اینگونه صندوق ها با کمترین حجم کار فراهم است)
  3. ارسال دعوت نامه برای افراد مورد اعتماد و عضویت این افراد در صندوق و ثبت درخواست سهم
  4. تایید اعضا توسط مدیر صندوق
  5. بعد رسیدن به حد نصاب سهام استارت صندوق و تعیین تاریخ قرعه کشی
  6. واریز وجه توسط سهام داران (به حساب تعیین شده توسط مدیر ) و ثبت در سامانه برای اطلاع همه
  7. تایید واریز توسط مدیر
  8. قرعه کشی و انتخاب برنده به صورت کاملا سیستمی و شانسی و واریز مبالغ واریز به حساب برنده قرعه کشی توسط مدیر
  9. تعیین تاریخ بعدی قرعه کشی و ادامه مسیر