چه اطلاعاتی در وامیلون ذخیره میشود

چه اطلاعاتی در وامیلون ذخیره میشود

در وامیلون همه چیز به صورت دقیق مشخص است شما در تاریخچه میتوانید تمام اطلاعات قرعه کشی های انجام شده را ببینید اطلاعاتی از قبیل موارد زیر:

  • چند دوره قرعه کشی انجام شده
  • در هر دوره چه شخصی و چه سهمی برنده شده
  • افراد برای این قرعه کشی در چه تاریخی مبلغ سهم خود را واریز کردند ایا تایید شده یا نه
  • در چه تاریخی وام برنده قرعه کشی به حساب وی واریز شد ایا تایید شده یا خیر
  • و…